معرفی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس دکتر فیض الرحمن رسولی زاده سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی دکتر فیض الرحمن رسولی زاده
سمت سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه
مدرک تحصیلی دکترای دندان پزشکی
شماره تماس 05437226463
پست الکترونیک dr.Rasoulizadeh@irshums.ac.ir
آدرس خیابان نور خیابان بهداشت جنب مرکز انتقال خون و پارک شهداء
وقت ملاقات روزهای کاری

هدایت به بالای صفحه