معرفی رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس دکتر محسن حسین بر رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی محسن حسین بر
سمت سرپرست اداره روابط عمومی دانشگاه
مدرک تحصیلی فوق لیسانس روانشناسی بالینی، هیئت علمی دانشگاه
شماره تماس 05437213891
پست الکترونیک mo.hoseinbor@irshums.ac.ir
آدرس خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46 رو برو ساختمان دادگستری
وقت ملاقات روزهای سه شنبه

هدایت به بالای صفحه