معرفی معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس دکتر عبدالعزیز جمشید زهی سرپرست معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی دکتر عبدالعزیز جمشیدزهی
سمت سرپرست معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه
مدرک تحصیلی هیئت علمی ، دکترای روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره تماس 05437213891
پست الکترونیک dr.jamshedzahi@irshums.ac.ir
آدرس خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46 رو برو ساختمان دادگستری
وقت ملاقات روزهای سه شنبه

هدایت به بالای صفحه